Budoucí čas - futurum II

Druhý z německých budoucích slovesných časů, předbudoucí čas (futurum 2) je užívaný spíše zřídka. I tento slovesný čas se řadí ke složeným časům, neboť se neobejde bez pomocného slovesa- „werden“, stojícím (v oznamovací větě) na druhém místě. Poté následuje zbytek věty a na závěr způsobové sloveso s předponou ge- a na úplný závěr pak pomocné sloveso haben/sein v infitivu, pojící se se způsobovým slovesem, viz perfektum.

Příklad: Wir werden die ganze Nacht geschlafen haben.- Budeme spát celou noc.

Er wird es gefunden haben. On to najde to.

Tímto druhým budoucím časem-futurem 2, označujeme zpravidla děje, které probíhají/začnou se dít, ale jejich dokončení je plánováno až v budoucnu. Jelikož se s tímto časem můžete často setkat při čtení psaných textů, je dobré vědět, co znamená a jak se používá. V mluvené řeči je tento složitý/složený budoucí čas často nahrazován jinými slovesnými časy, zejména futurem I.

Gramatická cvičení

Příklad: Morgen um diese Zeit werde ich dir dein Geschenk bereits gegeben haben. [geben]

1.) Ich eine Stunde Fußball , wenn ich die Lust verliere. [spielen]

2.) In drei Stunden ich genug . [lernen]

3.) Ihr bereits , wenn ich nach Hause komme. [essen]

4.) In einem Jahr wir alle Prüfungen . [schreiben]

5.) Nächste Woche du bereits dein neues Auto . [kaufen]

6.) Wenn du noch durstig bist, dann du nicht genug . [trinken]

7.) Opa morgen bereits , dass wir ihn besuchen kommen. [vergessen]

8.) Du schon 15 Minuten , wenn ich ins Büro komme. [arbeiten]

9.) ich mit 60 bereits in New York ? Ich weiß es nicht. [sein]

10.) In zwei Stunden ihr lange genug . [warten]

11.) Morgen um diese Zeit, wir bereits in Berlin . [ankommen]

12.) Meine Schwester bereits 18 , wenn sie ihren Führerschein macht. [werden]

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časování"

Kontakt